Har du planer om at starte egen virksomhed...?

Unik koncept for iværksættere

Rigtig mange er nervøse ved at tage skridtet til at blive iværksætter... Og du er måske en af dem...?

Det afholder mange fra at blive iværksætter, at de ikke kan overskue tankerne om alt det juridiske, revisionsmæssige, bogføringsmæssige samt det finansieringsmæssige af deres virksomhed. Brandt-Madsen Advokatfirma har etableret et iværksætter-setup, så du kun behøver at henvende dig et sted. Oveni det kan vi tilbyde skarpe priser på vores ydelser. Kontakt os i dag for et uforpligtende gratis møde.

Juridisk rådgivning

Brandt-Madsen yder juridisk rådgivning inden for alle de fagområder, som iværksættere kan stifte bekendtskab med. Som iværksætter af egen virksomhed er det vigtigt at du er klædt juridisk godt på, så du ikke brænder fingrene. Det har vi set mange eksempler på, og det kan koste dig særdeles dyrt både menneskeligt og økonomisk.

Bogføring

Rigtig man nystartede iværksætter behøver slet ikke en revisor. Ved at fravælge revision kan der spares mange penge. Betingelser for fravalg af revision er, at selskabet ikke i to på hinanden følgende regnskabsår må opfylde følgende grænseværdier på balancedagen: 1. en balancesum på 4 mio. kr, 2. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 

Marketing

Det nytter ikke noget at have nogle gode produkter, hvis man ikke får kommunikeret det ud til omverdenen. Vi kan hjælpe med marketing, - dækkende lige fra udarbejdelsen af idéer til eksekveringen af reklamer. Et samarbejde med os kan spænde fra alt mellem ad hoc-sparring til at vi overtager hele ansvaret for din marketing strategi.

Finansiering

Brandt-Madsen Advokatfirma har stor erfaring i forhandlinger med banker og realkreditinstitutter. Endvidere har vi indsigt i de muligheder som Vækstfonden kan tilbyde. Vækstfonden er statens finansieringsfond.