Hvad er din største kritik af den advokat, som du sidst har benyttet...?

Du kan godt sætte flere krydser

For langsom
For dyr
Forstod ikke min branche
Blev ikke orienteret tilstrækkeligt under forløbet
For upersonlig
For dårlig til at forklare
Har et kritik-punkt som ikke er nævnt her
Jeg har ingen kritik-punkter
Ved ikke